Hírlevél

  A hírlevélben kizárólag a Jóna családokkal kapcsolatosan, de elsősorban a honlapra került újdonságokról kap tájékoztatást.


  Név:

  E-mail:

  2023. november 30. csütörtök - András és Andor napja van, holnap Elza ünnepel.
  Címlap Hősi halottaink
  Hiba
  • JHTMLBehavior::caption not found in file.

  Hősi halottaink

  Ki tud róluk?

  Aki pontosítani tudja az itt leírtakat vagy egyéb hozzáfűznivalója van,
  fényképet tud róluk küldeni, netán további személyekről van tudomása,
  írja meg nekem ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

  Ajánlom nagyapám Jóna Sándor (1915 Hajdúnánás - 1946 Novosahtyinszk, Szovjetunió) 
  és a háborúkban vagy megtorlásokban hősi halált halt sorstársai emlékének.
  (Róla lentebb.)

  Isten - legyen mindig Veletek!
  Haza - talán egyszer mindenki visszatér. Az anyaföld vár Titeket.
  Család - az utódok kegyelettel emlékeznek Rátok.


  Az oldal a Jóna családok hősi halottainak jegyzékeként indult, de kibővült további honvédő katonák adataival. Az eddig összegyűjtött nevek:

   

  Rákóczi szabadságharc (1703-1711)

  - Jóna János (családi adatok ismeretlenek) - A Pest megyei közgyűlés iratai szerint 1701-ben itt katonáskodik, s egyre feljebb kerül a ranglétrán. 1706-ban már gróf Eszterházy Antal generális dragonyosainak (fegyveres könnyűlovasságának) kapitányaként jeleskedik Rákóczi szabadságharcában az ország önállóságáért küzdve. A dunántúli hadjáratok során csatlakoztak Bottyán János tábornok csapataihoz. 1706 decemberének Karácsony napján a Bakony és a Vértes találkozásánál, a móri völgy előtt a bakonysárkányi erdőben megbújva, a császári sereg Győrből Fehérvárra élelmet szállító rác egységeit megtámadták. Az ütközet megsemmisítő győzelemmel ért véget, azonban a két fős veszteség közül az egyik a vitéz katona, Jóna János alezredes.

   

  1848/49-es forradalom és szabadságharc

  - Jóna Sámuel /Mihály, Farkas Zsuzsanna *1817. 06. 30. Debrecen, +1849. 05. 04-21? Buda
  1841-44 közt a hajdúhadházi fiú iskolában volt fiatal rektor. Az ottani anyakönyv egyik lapján a tanítókat összeírva feljegyezték: "Buda ostrománál elesett 1849"
  - Jóna Dániel, fivére Sámuelnek *1831. 02. 28. Debrecen, honvéd tüzér volt. Hazatért és elismert lakatos mester, vagyonos és befolyásos iparos lett. +1905. 06. 24. Db.

  - Jóna József /Fülöp, Varga Katalin *1821. 05. 25. Izsák, 1848-as honvéd őrmester. Hazatérve csizmadia mesterként dolgozott. +1909. 12. 19. Izsák

  - Jóna Mihály hadnagy, 21. honvéd zászlóalj - *1825. 10. 14. Rozsnyó, +1892. 10. 13. Nyíregyháza
  A hajdúnánási Jóna Jakab és a rozsnyói Kerekes Barbara elsőszülött fia. Az északkeleti hadszíntéren harcolt (Verecke, Ungvár, Munkács). A Vereckei-szoros védelme közben foglyul ejtették a császári csapatok, besorozták közlegényként az osztrák seregbe. Az olasz frontra vonulás közben Ausztria területén megszökött, s visszatért alakulatához. A szabadságharc leverése után - hogy Rozsnyón hiába keressék - ősei földjén, Hajdúnánáson rokonainál talált menedékre, az onnan nem messzi Oroson szerzett birtokain gazdálkodott. Nyíregyházi jegyző, adóhivatali ellenőr, majd id. Gróf Dessewffy Miklós uradalmi számvevője, direktora és a helyi ref. egyház főgondnoka volt.
  (Az 1869-ben kiadott "Honvéd Schematismus"-ban lévő alhadnagyi rangja azonos a hadnaggyal, mindkettő a főhadnagy alatti fokozatot jelölte.)

  - Jóna János /József, Ibor Julianna *1827. 12. 29. Bögöt, +1891 01 08 Bejc (mai Bejcgyertyános)
  A szabadságharcból visszatérve iparos, takács mester lett. (Unokája Jóna József rendőr volt Szekszárdon.)

  - Jóna Lajos 48-as közhonvéd, anyakönyvi adatait egyelőre nem ismerem - Mikár Zsigmond "Honvéd-névkönyv. Az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól (Budapest, 1891)" című kiadványában a Torda megyei (később Torda-Aranyos) honvédegyletbe tartozott.
  Ebből következtetve a mezőkók-egerbegyi erdélyi református család tagja (esetleg alapítója?) lehet.

   

  I. világháború (1914-1918)

  - Jóna István /Mihály, Ungvári Erzsébet *1885. 12. 14. Debrecen, +1917. 07. 20. Chrudnó kórház (Chrudim, Cseho.)
  Katonai alakulat: cs. és kir. 39. gy.e., Rendfokozat: népfelkelő

  - Jóna István /Bálint, Vass Mária *1897. 07. 12. Debrecen, +1917. 05. 22. Barlád fogolytábor (Bârlad Románia)
  Sebesültként került hadifogságba, a táborban belehalt sérüléseibe. - gyalog, 3. magyar honv. gy.e. III. zlj géppuskás osztag

  - Jóna János /Pál, Balaskó Mária *1893. 02. 08. Szakály, visszajött a háborúból +1953. 08. 14. Kelebia
  Alakulat: rádiós altiszt, Rendfokozat: szakaszvezető - 1914-ben vonult be, előbb szerb, majd az orosz harctérre vitték. Itt részt vett a rava-ruszkai, limanowai, staniszlaui stb. véres harcokban. 1914 dec. 11-én sebesült. Felgyógyulása után újra az orosz frontra került, 1915 nyarán mint gépész gazdasági szabadságra ment. Ezután gyógykovács tanfolyamot végzett, s mint oki. gyógykovács a 60. nehéz tüzér ezredhez osztották be. Ezzel ment ki 1918 tavaszán az olasz frontra, ahol az összeomlásig a 2. sz. ütegnél teljesített szolgálatot.
  Két fivére az I. világháború hősi halottai:
  - Jóna Pál /Pál, Balaskó Mária *1883 08 22 Gyulaj, +1914 10 22 Turka (UKR) orosz front - póttartalékos gyalogos, 44. gy.e. 9. szd.
  - Jóna Dávid /Pál, Balaskó Mária *1894 12 27 Szakály, + általam még nem ismert

  - Jóna József /??   *1895 ... Pest, +1918. 01. 12. Cormons 1402. tábori kórház, Görz kerület Tengermellék (Isonzó folyó felett) - egyéves önkéntes, hadapródjelölt gyalogsági őrmester, 20. honvéd gy.e.

  - Jóna Sándor  - Emléktáblán Orosziban az I. vh. áldozatai között  a római katolikus templom falán.
  ? talán azonos:
  - Jóna Sándor mint 6-os honvéd huszár 1915. júl. 24-én az orosz fronton hősi halált halt.
  Unokaöccse Takács György gazdálkodó, tizedes. Született: 1893 Gerse (ma Gersekarát) - szintén keleti frontokon harcolt.

  - Jóna Sándor /-, Jóna Erzsébet *1886. 04. 15. Bécs /Wien - AUT/, +1916. 05. 08. Taskent (RUS) fogolytábor
  Bécsben született - ahol anyja szolgált -, majd visszaköltözhettek Körmendre. Ott nagyapjánál lakhattak, akinek mesterségét kitanulta, így lett belőle asztalos. 1910-ben már Sopronban dolgozott, ott is házasodott Hagenauer Máriával, annak Henrik nevű gyermekét saját nevére vette.
  Mária 1925-ben indította meg a holtnaknyilvánítási eljárást, mely alapján a cs. és kir. 3. vártüzérzászlóaljba Pólába (Póla - CRO, Trieszt alatt) vonult be, 1915 márciusában Przemyśl elestekor (POL, ukrán határnál) orosz fogságba esett, Taskentben 1916 május 8-án állítólag elhalt.
  (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum /HIM/ szerint 1917. 12. 31-én halt meg.) - köztüzér, cs. és kir. 3. vártüzérzászlóalj, 2. tartalékszázad

  - Jóna György /János, Németh Mária *1887. 01. 09. Zalatárnok-Rókaháza, +1915. 06. 18. Balamutowka melletti csatatér (Oroszo.). - Fia Jóna János (/György, Sipos Mária *1913. 12. 10. Zalatárnok) az oroszok elleni hadműveletek alkalmával az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 1943-ban Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem kitüntetésben részesült.

  - Jóna Sándor /Sándor, Kolossa Anna *1874. 04. 20. Döbréte (Babosdöbréte), holtnak nyilvánítva 1924-ben 1919. 12. 31. dátummal. Hadifogoly 1916. 08. 14-én: Sósmező, Ojtozi-szoros (Székelyföld) - őrmester, 2/2. honvéd e.

  - Jóna Sándor /Mátyás, Németh Erzsébet *1885. 03. 09. Mesterháza, +1915. 07. 08. Sagrado melletti csatatér az Isonzo partján, Görz kerület, Osztrák Tengermellék - tartalékos őrvezető, századdobos, cs. és kir. 76. gy.e. 11. szd.

  - Hajdúnánás I. vh.-s Jóna nevű veszteségei:

  - Antal /Miklós, Balogh Julianna 1897-1916 - gyalogos, 39. gy.e. olasz front
  - Imre /András, Fehér Zsófia 1882-1915 - gyalogos, 39. gy.e. Doberdó
  - Imre /Imre, Kéki Zsófia 1897-1918 - őrvezető, 39. gy.e. olasz fronton eltűnt
  - László /István, Oláh Zsuzsanna 1877-1914 - honvéd, 3. honvéd gy.e. szerb front
  - László /László, Nagy Julianna 1887-1917 - tüzér, 1/11 honvéd lovas tüzérosztály
  - László /László, Varga Julianna 1892-1914 - gyalogos, 39. gy.e. orosz fronton eltűnt
  - Miklós /István, Szabó Eszter *1872. 04. 10., +1915. 10. 01-31. orosz front - címzetes szakaszvezető, 3. honvéd gy.e.
  - Miklós /István, Oláh Zsuzsanna *1874. 10. 19., +1917. 05. 28. orosz fogság - tizedes, cs. és kir. 2. gy.e. (holttá nyilv.: 1927)
  - Miklós /Miklós, Balogh Julianna *1896. 01. 01., +1917. 08. 16. Slanic, román front - tartalékos zászlós, m. kir. 7. honvéd gy.e.

  - Jóna Sándor /Sándor, Baranyai Erzsébet *1890. 07. 19. Sopron, 1915-ben sebesülés után felmentették, 1958 10 29-én halt meg Budapesten.
  Fivére hősi halált halt, az ő nevét és adatait egyelőre nem ismerem.

  - áldozatok, a részletek ismerete nélkül:

  - Jóna István, Hosszúpereszteg
  - Jóna János, Belatinc (Beltinci, Szlovénia)
  - Jóna Sándor, Gerse (ma Gersekarát) > Oroszi?

   

  II. világháború (1939-1945)

  - Jóna Lajos /János, Bodnár Zsuzsanna *1921. 07. 23. Jablonca (Abauj-Torna, ma Szlovákia), +1945. 04. 14. Feodoszija (Krím-félsziget)
  1944 szeptemberében eltűnt Mikefalvánál (Székelyföld), néhány nap múlva - talán úton hazafelé - fogságba esett Aradnál szept. 21-én. A 299-es szimferopoli hadifogolytáborba szállították. Sírhelye: Feodoszija tábori temető
  Katonai csapattest: 21. gy.e. III. zlj. géppisztoly osztag, Rendfokozat: honvéd

  - Jóna László /István, Bak Eszter *1917. 04. 07. Jósvafő - 1942. 08. 17. Scsucsje (Don-kanyar) szívlövés, Temetve: Novij Gran Hresztiki
  Katonai alakulat 24/III. zlj. Rendfokozat: honvéd  Sírjelszám: 4451
  Kitüntetés: posztumusz Magyar Bronz Vitézségi Érem

  - Jóna Zsigmond /János, Bódi Lívia ~*1913 Szin, +? - szini II. Vh-s emlékművön

  - Jóna István /Pál, Pap Terézia ~*1919 Perkupa, +? 1945-ben Gulágra elhurcolt - Emléktábla: Perkupa.

  - Jóna József /József, Koltai Anna *1914. 07. 29. Csönge, +1946 06 27 valahol Oroszországban - Emlékművön Csönge temetőjében.

  - Jóna Sándor /Pál, Holtai Mária *1916. 04. 01. Katafa, +1945. 03. 30. Nádasd lövés által, (itt is temetve)
  Katonai alakulat: III. tüzér mérő szd.,  Rendfokozat: honvéd

  - Jóna Lajos /Pál, Holtai Mária *1918. 06. 17. Katafa, +1944. 02. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön Katafán a temetőben.

  - Jóna Gyula /György, Mazalin Terézia *1922. 10. 22. Nádasd, +1942. 12. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön a nádasdi új temetőben.

  - Jóna Imre /János, Horváth Rozália *1918. 08. 29. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 03. 26. Borosznónál (Brusno SVK) Az 1958-as holtnak nyilvánító végzés szerint 04. 15.-én halt meg - őrmester, 52. gy.e.

  - Jóna János - Ikervár
  1947 július 14-én a moszkvai rádióban magyar hadifoglyok üzentek hozzátartozóiknak, hogy "egészségesek, jól érzik magukat és választ várnak a következő címre: Moszkva, Krasznij Kreszt, Pocstovij Jascsik 330/1". Köztük volt Jóna János ikervári lakos, aki feleségének üzent.
  További sorsa?

  - Hajdúnánás II. vh.-s áldozatai közt:
  - Jóna Antal /Antal, Szabó Julianna 1917-1944/45? - polgári elhurcolt
  - Jóna Sándor /Sándor, Daróczi Eszter 1923-1945 Benderi-Tighina (Rom.) munkatábor
  - Jóna Sándor 1915. 01. 10. Hajdúnánás - 1946. 12. 15. Novosahtyinszk - katonai fogolytábor  (E honlap szerkesztőjének nagyapja.)
  Jóna_Sándor_1915_HajdúnánásA 11. hajdúezred III. zászlóaljának honvédeként az ausztriai Sankt (St.) Pölten mellett (Bécstől nyugatra) esett orosz fogságba 1945. május 9-én. (A győzelem napja, Európában hivatalosan ekkor ért véget a háború, amikor Wilhelm Keitel vezértábornagy aláírta a német kapitulációt a szovjetek előtt is.) Június 21-én érkezik a 182-es lágerbe (Gornyackij, Rosztov körzet, Szovjetunió), ahonnan az ukrán határnál lévő 430-as novosahtyinszki orosz hadifogolytáborba szállították. Ott aug. 8-án rögzítették adatait az Orosz Levéltárból megszerzett iratai szerint. Meghalt betegségben a láger kórházában. 
  Ott nyugszik a sztyeppén az elhagyatott katonatemető beazonosítatlan sírjai közt az egyik lekopott hant alatt (kl. l. 430 - 3-as parcella, 10-es hely), 1.750 km-re véreitől.
  (Hadifogoly adatbázisokban Iuna és Juna Sándor neveknél, az oroszul kitöltött dokumentumok alapján.)

  Horváth István ludovikás tiszt, aki megjárta a Don-kanyart is, így emlékezik vissza a háború végnapjaira:
  Megjelent a Szózat című folyóiratban 2012. július 20-án. Török András István: Hazaszeretet, bátorság, emberség II.
  " ’45. január 15-én a németek megkísérelték a december óta szovjet megszállás alatt lévő Budapest felszabadítását, de kudarcot vallottak. Március 15-én megindult egy nagyarányú szovjet támadás... Azt a parancsot kaptuk, hogy amennyire módunkban áll, nem feledkezve meg az óvatosságról, tudassuk a katonákkal: visszavonulunk az Atlanti-óceánig.
  ...Május 8-án az Enns folyó és a Duna szögletében lévő Haag nevű faluban voltunk: megjelent az amerikai George Patton tábornok egyik vezérezredese, s közölte velünk, hogy másnap életbe lép a fegyverszünet. Egyben javasolta, hogy keljünk át az Enns folyó nyugati partjára, mert a folyó lesz a demarkációs vonal a szovjet és az amerikai zóna között. Kijelentette azt is, hogy az amerikai hadsereg a VIII. magyar hadtestet szövetségesének tekinti.
  Aztán jött egy magyarul tudó amerikai kapitány, aki közölte, hogy holnaptól hadifoglyok vagyunk. Megindult a hadifoglyok hazaszállítása, de híre jött annak is, hogy a fogoly katonáink le sem szállhatnak a vonatról, viszik őket tovább a Szovjetunióba."

  Nagyapám ekkor még 100 km-re keletre volt az elválasztó vonaltól. Esélye sem volt, hogy a nyugati haderőknek adja meg magát. Ő is egy ilyen fogolyvonattal került orosz területre. 1945. június 06-án Kiskunhalason vitték keresztül, ahol levelet dobott a vagonból katonatársaival együtt. Sajnos nem tudjuk, hol van most ez a papiros.

   

  Háború után:

  - Jóna Antal /János, Horváth Rozália *1911. 07. 22. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 08. 23. Székesfehérvár, börtönben halálra verték. A halotti anyakönyvbe önakasztást írtak. Apja lovaskocsin vitte haza Fehérvárról.
  csendőrszázados - nyugszik: Bácsa (1952 óta Győr része).

   

  Anyai ágon érintettek:

  I. vh.

  - Cziráki István /János, Jóna Mária *1899. 05. 15. Halogy, +1917. 11. 28. Bécs 9. ker. Közkórház, lövéstől eredő sebesülésből - temetve Bécs 11.
  Katonai csapattest: cs. és kir. 83. gy.e. népfelkelője (más listákban 19. gye.)

  - Dombi Imre /József, Jóna Zsófia *1881. 03. 28. Hajdúnánás, holttá nyilvánítva: 1920. 12. 31. - Az 1917. januári veszteséglistában sebesült hadifogoly a 22. Egyesült kórházban, Rybinsk Oroszország
  Katonai csapattest: k. u. LIR. Nr. 3. Rendfokozat: őrvezető

  - Gál József /József, Jóna Zsuzsanna *1889. 03. 14. Hajdúhadház, +1915. 10. 29. Doberdó (olasz front), temetve: Marcottini
  Katonai csapattest: cs. és kir. 39. gye. 3.szd. Rendfokozat: honvéd
  A 19. sz. elején Hajdúnánásról elszármazott Jóna Mihály dédunokája, H.hadházon két generáció alatt elnőiesedett a család.

  - Göncző József István /István, Jóna Mária *1886. 02. 08. Irsa (Albert~), +1917. 06. 04. Bp01 Vöröskeresztes kórház - temetve: Albertirsa.
  Szolgálat: cs. és kir. 16. helyőrségi kórház gyógyszertára, tartalékos gyógyszerészeti járulnok

  - Koltai Sándor *1876. 06. 03. Igrice (Zala~), +1915. 01. 31. Bukovicz, Galícia (Bukovynka, Ukr)
  Felesége Jóna Rozália, Söjtörön született János fiuk a II. vh. hősi halottja.
  Katonai csapattest: m. kir. 20. honvéd gye. Rendfokozat: honvéd, népfelkelő gyalogos

  - Mesterházi Sándor /Sándor, Jóna Rozália *1884. 04. 01. Sál (Hegyhátsál), +1915 12 10 Skobelev katonai kórház, Fergana Üzbegisztán (A veszteséglajstromban megjegyzés: "Nicht legal nachgewiesen." Jogilag nem bizonyított. - 1920-ban bíróságilag holttá nyilvánítva.)
  Katonai csapattest: 3. Erődtüzérzászlóalj 1. menetszázad - Rendfokozat: tartalékos tüzér

  - Sáfrán György *1886. 05. 24. Fehéregyháza (Somogyzsitfa), +1917. 07. 31. orosz front, holttá nyilvánítva 1920-ban.
  Felesége Jóna Rozália.

  - Szűcs Mátyás /Mátyás, Jóna Zsuzsanna *1878. 10. 25. Hajdúnánás, +1916. 01. 08. Sveti Jovan magaslat körüli csatatér, Dalmácia (ma Montenegro) - temetve: Vranovicitől délkeletre.
  Katonai csapattest: m. kir. 3. honv. gye. VII. zlj. Rendfokozat: tizedes

  - Tóth Vendel /István, Jóna Anna *1889. 10. 15. Nagybajom, +1915. 03. 12. Jablonki, Berdo-hegy (volt Galícia, ma Lengyelo.)
  Katonai csapattest: cs. és kir. 44. gye. 9. tábori szd. Rendfokozat: őrvezető

  - ...

   

  II. vh.

  - Koltai János /Sándor, Jóna Rozália *1910. 04. 05. Söjtör, +1944. 07. 17. Zamoscenicze (?), aknaszilánkok találták el
  Katonai csapattest: 36/III. zlj. Rendfokozat: honvéd

  - Kun László /István, Jóna Anna *1922. 06. 20. Szemcséd (Iregszemcse), +1944. 07. 10. Kluczow (Lengyelo.) mellkasroncsolódás, temetve: Sloboda Rungurska
  Katonai csapattest: 25/II. zlj. Rendfokozat: honvéd

  - Pálfy Gyula /József, Jóna Magdolna *1912. 09. 30. Felcsút, 1943. 01. 03. eltűnt, holttá nyilv.: 1952
  Szin-Perkupa családfán található.

  - Tarczi János /Pál, Jóna Mária *1916. 10. 01. Vönöck, +1945. 04. 02. Kőszeg, bombatalálat (itt is van eltemetve, lakott: Devecser)
  Katonai csapattest: ??   Rendfokozat: csendőr őrmester