Hiba

Hősi halottaink

Ki tud róluk?

Aki pontosítani tudja az itt leírtakat vagy egyéb hozzáfűznivalója van,
fényképet tud róluk küldeni, netán további személyekről van tudomása,
írja meg nekem ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

Ajánlom nagyapám Jóna Sándor (1915 Hajdúnánás - 1946 Novosahtyinszk, Szovjetunió) 
és a háborúkban vagy megtorlásokban hősi halált halt sorstársai emlékének.
(Róla lentebb.)

Isten - legyen mindig Veletek!
Haza - talán egyszer mindenki visszatér. Az anyaföld vár Titeket.
Család - az utódok kegyelettel emlékeznek Rátok.


Az oldal a Jóna családok hősi halottainak jegyzékeként indult, de kibővült további honvédő katonák adataival. Az eddig összegyűjtött nevek:

 

Rákóczi szabadságharc (1703-1711)

- Jóna János (családi adatok ismeretlenek) - A Pest megyei közgyűlés iratai szerint 1701-ben itt katonáskodik, s egyre feljebb kerül a ranglétrán. 1706-ban már gróf Eszterházy Antal generális dragonyosainak (fegyveres könnyűlovasságának) kapitányaként jeleskedik Rákóczi szabadságharcában az ország önállóságáért küzdve. A dunántúli hadjáratok során csatlakoztak Bottyán János tábornok csapataihoz. 1706 decemberének Karácsony napján a Bakony és a Vértes találkozásánál, a móri völgy előtt a bakonysárkányi erdőben megbújva, a császári sereg Győrből Fehérvárra élelmet szállító rác egységeit megtámadták. Az ütközet megsemmisítő győzelemmel ért véget, azonban a két fős veszteség közül az egyik a vitéz katona, Jóna János alezredes.

 

1848/49-es forradalom és szabadságharc

- Jóna Sámuel /Mihály, Farkas Zsuzsanna *1817. 06. 30. Debrecen, +1849. 05. 04-21? Buda
1841-44 közt a hajdúhadházi fiú iskolában volt fiatal rektor. Az ottani anyakönyv egyik lapján a tanítókat összeírva feljegyezték: "Buda ostrománál elesett 1849"
- Jóna Dániel, fivére Sámuelnek *1831. 02. 28. Debrecen, honvéd tüzér volt. Hazatért és elismert lakatos mester, vagyonos és befolyásos iparos lett. +1905. 06. 24. Db.

- Jóna József /Fülöp, Varga Katalin *1821. 05. 25. Izsák, 1848-as honvéd őrmester. Hazatérve csizmadia mesterként dolgozott. +1909. 12. 19. Izsák

- Jóna Mihály hadnagy, 21. honvéd zászlóalj - *1825. 10. 14. Rozsnyó, +1892. 10. 13. Nyíregyháza
A hajdúnánási Jóna Jakab és a rozsnyói Kerekes Barbara elsőszülött fia. Az északkeleti hadszíntéren harcolt (Verecke, Ungvár, Munkács). A Vereckei-szoros védelme közben foglyul ejtették a császári csapatok, besorozták közlegényként az osztrák seregbe. Az olasz frontra vonulás közben Ausztria területén megszökött, s visszatért alakulatához. A szabadságharc leverése után - hogy Rozsnyón hiába keressék - ősei földjén, Hajdúnánáson rokonainál talált menedékre, az onnan nem messzi Oroson szerzett birtokain gazdálkodott. Nyíregyházi jegyző, adóhivatali ellenőr, majd id. Gróf Dessewffy Miklós uradalmi számvevője, direktora és a helyi ref. egyház főgondnoka volt.
(Az 1869-ben kiadott "Honvéd Schematismus"-ban lévő alhadnagyi rangja azonos a hadnaggyal, mindkettő a főhadnagy alatti fokozatot jelölte.)

- Jóna János /József, Ibor Julianna *1827. 12. 29. Bögöt, +1891 01 08 Bejc (mai Bejcgyertyános)
A szabadságharcból visszatérve iparos, takács mester lett. (Unokája Jóna József rendőr volt Szekszárdon.)

- Jóna Lajos 48-as közhonvéd, anyakönyvi adatait egyelőre nem ismerem - Mikár Zsigmond "Honvéd-névkönyv. Az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól (Budapest, 1891)" című kiadványában a Torda megyei (később Torda-Aranyos) honvédegyletbe tartozott.
Ebből következtetve a mezőkók-egerbegyi erdélyi református család tagja (esetleg alapítója?) lehet.

 

I. világháború (1914-1918)

- Jóna István /Mihály, Ungvári Erzsébet *1885. 12. 14. Debrecen, +1917. 07. 20. Chrudnó kórház (Chrudim, Cseho.)
Katonai alakulat: cs. és kir. 39. gy.e., Rendfokozat: népfelkelő

- Jóna István /Bálint, Vass Mária *1897. 07. 12. Debrecen, +1917. 05. 22. Barlád fogolytábor (Bârlad Románia)
Sebesültként került hadifogságba, a táborban belehalt sérüléseibe. - gyalog, 3. magyar honv. gy.e. III. zlj géppuskás osztag

- Jóna János /Pál, Balaskó Mária *1893. 02. 08. Szakály, visszajött a háborúból +1953. 08. 14. Kelebia
Alakulat: rádiós altiszt, Rendfokozat: szakaszvezető - 1914-ben vonult be, előbb szerb, majd az orosz harctérre vitték. Itt részt vett a rava-ruszkai, limanowai, staniszlaui stb. véres harcokban. 1914 dec. 11-én sebesült. Felgyógyulása után újra az orosz frontra került, 1915 nyarán mint gépész gazdasági szabadságra ment. Ezután gyógykovács tanfolyamot végzett, s mint oki. gyógykovács a 60. nehéz tüzér ezredhez osztották be. Ezzel ment ki 1918 tavaszán az olasz frontra, ahol az összeomlásig a 2. sz. ütegnél teljesített szolgálatot.
Két fivére az I. világháború hősi halottai:
- Jóna Pál /Pál, Balaskó Mária *1883 08 22 Gyulaj, +1914 10 22 Turka (UKR) orosz front - póttartalékos gyalogos, 44. gy.e. 9. szd.
- Jóna Dávid /Pál, Balaskó Mária *1894 12 27 Szakály, + általam még nem ismert

- Jóna József /??   *1895 ... Pest, +1918. 01. 12. Cormons 1402. tábori kórház, Görz kerület Tengermellék (Isonzó folyó felett) - egyéves önkéntes, hadapródjelölt gyalogsági őrmester, 20. honvéd gy.e.

- Jóna Sándor  - Emléktáblán Orosziban az I. vh. áldozatai között  a római katolikus templom falán.
? talán azonos:
- Jóna Sándor mint 6-os honvéd huszár 1915. júl. 24-én az orosz fronton hősi halált halt.
Unokaöccse Takács György gazdálkodó, tizedes. Született: 1893 Gerse (ma Gersekarát) - szintén keleti frontokon harcolt.

- Jóna Sándor /-, Jóna Erzsébet *1886. 04. 15. Bécs /Wien - AUT/, +1916. 05. 08. Taskent (RUS) fogolytábor
Bécsben született - ahol anyja szolgált -, majd visszaköltözhettek Körmendre. Ott nagyapjánál lakhattak, akinek mesterségét kitanulta, így lett belőle asztalos. 1910-ben már Sopronban dolgozott, ott is házasodott Hagenauer Máriával, annak Henrik nevű gyermekét saját nevére vette.
Mária 1925-ben indította meg a holtnaknyilvánítási eljárást, mely alapján a cs. és kir. 3. vártüzérzászlóaljba Pólába (Póla - CRO, Trieszt alatt) vonult be, 1915 márciusában Przemyśl elestekor (POL, ukrán határnál) orosz fogságba esett, Taskentben 1916 május 8-án állítólag elhalt.
(A Hadtörténeti Intézet és Múzeum /HIM/ szerint 1917. 12. 31-én halt meg.) - köztüzér, cs. és kir. 3. vártüzérzászlóalj, 2. tartalékszázad

- Jóna György /János, Németh Mária *1887. 01. 09. Zalatárnok-Rókaháza, +1915. 06. 18. Balamutowka melletti csatatér (Oroszo.). - Fia Jóna János (/György, Sipos Mária *1913. 12. 10. Zalatárnok) az oroszok elleni hadműveletek alkalmával az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért 1943-ban Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem kitüntetésben részesült.

- Jóna Sándor /Sándor, Kolossa Anna *1874. 04. 20. Döbréte (Babosdöbréte), holtnak nyilvánítva 1924-ben 1919. 12. 31. dátummal. Hadifogoly 1916. 08. 14-én: Sósmező, Ojtozi-szoros (Székelyföld) - őrmester, 2/2. honvéd e.

- Jóna Sándor /Mátyás, Németh Erzsébet *1885. 03. 09. Mesterháza, +1915. 07. 08. Sagrado melletti csatatér az Isonzo partján, Görz kerület, Osztrák Tengermellék - tartalékos őrvezető, századdobos, cs. és kir. 76. gy.e. 11. szd.

- Hajdúnánás I. vh.-s Jóna nevű veszteségei:

- Antal /Miklós, Balogh Julianna 1897-1916 - gyalogos, 39. gy.e. olasz front
- Imre /András, Fehér Zsófia 1882-1915 - gyalogos, 39. gy.e. Doberdó
- Imre /Imre, Kéki Zsófia 1897-1918 - őrvezető, 39. gy.e. olasz fronton eltűnt
- László /István, Oláh Zsuzsanna 1877-1914 - honvéd, 3. honvéd gy.e. szerb front
- László /László, Nagy Julianna 1887-1917 - tüzér, 1/11 honvéd lovas tüzérosztály
- László /László, Varga Julianna 1892-1914 - gyalogos, 39. gy.e. orosz fronton eltűnt
- Miklós /István, Szabó Eszter *1872. 04. 10., +1915. 10. 01-31. orosz front - címzetes szakaszvezető, 3. honvéd gy.e.
- Miklós /István, Oláh Zsuzsanna *1874. 10. 19., +1917. 05. 28. orosz fogság - tizedes, cs. és kir. 2. gy.e. (holttá nyilv.: 1927)
- Miklós /Miklós, Balogh Julianna *1896. 01. 01., +1917. 08. 16. Slanic, román front - tartalékos zászlós, m. kir. 7. honvéd gy.e.

- Jóna Sándor /Sándor, Baranyai Erzsébet *1890. 07. 19. Sopron, 1915-ben sebesülés után felmentették, 1958 10 29-én halt meg Budapesten.
Fivére hősi halált halt, az ő nevét és adatait egyelőre nem ismerem.

- áldozatok, a részletek ismerete nélkül:

- Jóna István, Hosszúpereszteg
- Jóna János, Belatinc (Beltinci, Szlovénia)
- Jóna Sándor, Gerse (ma Gersekarát) > Oroszi?

 

II. világháború (1939-1945)

- Jóna Lajos /János, Bodnár Zsuzsanna *1921. 07. 23. Jablonca (Abauj-Torna, ma Szlovákia), +1945. 04. 14. Feodoszija (Krím-félsziget)
1944 szeptemberében eltűnt Mikefalvánál (Székelyföld), néhány nap múlva - talán úton hazafelé - fogságba esett Aradnál szept. 21-én. A 299-es szimferopoli hadifogolytáborba szállították. Sírhelye: Feodoszija tábori temető
Katonai csapattest: 21. gy.e. III. zlj. géppisztoly osztag, Rendfokozat: honvéd

- Jóna László /István, Bak Eszter *1917. 04. 07. Jósvafő - 1942. 08. 17. Scsucsje (Don-kanyar) szívlövés, Temetve: Novij Gran Hresztiki
Katonai alakulat 24/III. zlj. Rendfokozat: honvéd  Sírjelszám: 4451
Kitüntetés: posztumusz Magyar Bronz Vitézségi Érem

- Jóna Zsigmond /János, Bódi Lívia ~*1913 Szin, +? - szini II. Vh-s emlékművön

- Jóna István /Pál, Pap Terézia ~*1919 Perkupa, +? 1945-ben Gulágra elhurcolt - Emléktábla: Perkupa.

- Jóna József /József, Koltai Anna *1914. 07. 29. Csönge, +1946 06 27 valahol Oroszországban - Emlékművön Csönge temetőjében.

- Jóna Sándor /Pál, Holtai Mária *1916. 04. 01. Katafa, +1945. 03. 30. Nádasd lövés által, (itt is temetve)
Katonai alakulat: III. tüzér mérő szd.,  Rendfokozat: honvéd

- Jóna Lajos /Pál, Holtai Mária *1918. 06. 17. Katafa, +1944. 02. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön Katafán a temetőben.

- Jóna Gyula /György, Mazalin Terézia *1922. 10. 22. Nádasd, +1942. 12. 15. hely, ok ismeretlen - Emlékművön a nádasdi új temetőben.

- Jóna Imre /János, Horváth Rozália *1918. 08. 29. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 03. 26. Borosznónál (Brusno SVK) Az 1958-as holtnak nyilvánító végzés szerint 04. 15.-én halt meg - őrmester, 52. gy.e.

- Jóna János - Ikervár
1947 július 14-én a moszkvai rádióban magyar hadifoglyok üzentek hozzátartozóiknak, hogy "egészségesek, jól érzik magukat és választ várnak a következő címre: Moszkva, Krasznij Kreszt, Pocstovij Jascsik 330/1". Köztük volt Jóna János ikervári lakos, aki feleségének üzent.
További sorsa?

- Hajdúnánás II. vh.-s áldozatai közt:
- Jóna Antal /Antal, Szabó Julianna 1917-1944/45? - polgári elhurcolt
- Jóna Sándor /Sándor, Daróczi Eszter 1923-1945 Benderi-Tighina (Rom.) munkatábor
- Jóna Sándor 1915. 01. 10. Hajdúnánás - 1946. 12. 15. Novosahtyinszk - katonai fogolytábor  (E honlap szerkesztőjének nagyapja.)
Jóna_Sándor_1915_HajdúnánásA 11. hajdúezred III. zászlóaljának honvédeként az ausztriai Sankt (St.) Pölten mellett (Bécstől nyugatra) esett orosz fogságba 1945. május 9-én. (A győzelem napja, Európában hivatalosan ekkor ért véget a háború, amikor Wilhelm Keitel vezértábornagy aláírta a német kapitulációt a szovjetek előtt is.) Június 21-én érkezik a 182-es lágerbe (Gornyackij, Rosztov körzet, Szovjetunió), ahonnan az ukrán határnál lévő 430-as novosahtyinszki orosz hadifogolytáborba szállították. Ott aug. 8-án rögzítették adatait az Orosz Levéltárból megszerzett iratai szerint. Meghalt betegségben a láger kórházában. 
Ott nyugszik a sztyeppén az elhagyatott katonatemető beazonosítatlan sírjai közt az egyik lekopott hant alatt (kl. l. 430 - 3-as parcella, 10-es hely), 1.750 km-re véreitől.
(Hadifogoly adatbázisokban Iuna és Juna Sándor neveknél, az oroszul kitöltött dokumentumok alapján.)

Horváth István ludovikás tiszt, aki megjárta a Don-kanyart is, így emlékezik vissza a háború végnapjaira:
Megjelent a Szózat című folyóiratban 2012. július 20-án. Török András István: Hazaszeretet, bátorság, emberség II.
" ’45. január 15-én a németek megkísérelték a december óta szovjet megszállás alatt lévő Budapest felszabadítását, de kudarcot vallottak. Március 15-én megindult egy nagyarányú szovjet támadás... Azt a parancsot kaptuk, hogy amennyire módunkban áll, nem feledkezve meg az óvatosságról, tudassuk a katonákkal: visszavonulunk az Atlanti-óceánig.
...Május 8-án az Enns folyó és a Duna szögletében lévő Haag nevű faluban voltunk: megjelent az amerikai George Patton tábornok egyik vezérezredese, s közölte velünk, hogy másnap életbe lép a fegyverszünet. Egyben javasolta, hogy keljünk át az Enns folyó nyugati partjára, mert a folyó lesz a demarkációs vonal a szovjet és az amerikai zóna között. Kijelentette azt is, hogy az amerikai hadsereg a VIII. magyar hadtestet szövetségesének tekinti.
Aztán jött egy magyarul tudó amerikai kapitány, aki közölte, hogy holnaptól hadifoglyok vagyunk. Megindult a hadifoglyok hazaszállítása, de híre jött annak is, hogy a fogoly katonáink le sem szállhatnak a vonatról, viszik őket tovább a Szovjetunióba."

Nagyapám ekkor még 100 km-re keletre volt az elválasztó vonaltól. Esélye sem volt, hogy a nyugati haderőknek adja meg magát. Ő is egy ilyen fogolyvonattal került orosz területre. 1945. június 06-án Kiskunhalason vitték keresztül, ahol levelet dobott a vagonból katonatársaival együtt. Sajnos nem tudjuk, hol van most ez a papiros.

 

Háború után:

- Jóna Antal /János, Horváth Rozália *1911. 07. 22. Nagymórichida-Szentkút, +1945. 08. 23. Székesfehérvár, börtönben halálra verték. A halotti anyakönyvbe önakasztást írtak. Apja lovaskocsin vitte haza Fehérvárról.
csendőrszázados - nyugszik: Bácsa (1952 óta Győr része).

 

Anyai ágon érintettek:

I. vh.

- Cziráki István /János, Jóna Mária *1899. 05. 15. Halogy, +1917. 11. 28. Bécs 9. ker. Közkórház, lövéstől eredő sebesülésből - temetve Bécs 11.
Katonai csapattest: cs. és kir. 83. gy.e. népfelkelője (más listákban 19. gye.)

- Dombi Imre /József, Jóna Zsófia *1881. 03. 28. Hajdúnánás, holttá nyilvánítva: 1920. 12. 31. - Az 1917. januári veszteséglistában sebesült hadifogoly a 22. Egyesült kórházban, Rybinsk Oroszország
Katonai csapattest: k. u. LIR. Nr. 3. Rendfokozat: őrvezető

- Gál József /József, Jóna Zsuzsanna *1889. 03. 14. Hajdúhadház, +1915. 10. 29. Doberdó (olasz front), temetve: Marcottini
Katonai csapattest: cs. és kir. 39. gye. 3.szd. Rendfokozat: honvéd
A 19. sz. elején Hajdúnánásról elszármazott Jóna Mihály dédunokája, H.hadházon két generáció alatt elnőiesedett a család.

- Göncző József István /István, Jóna Mária *1886. 02. 08. Irsa (Albert~), +1917. 06. 04. Bp01 Vöröskeresztes kórház - temetve: Albertirsa.
Szolgálat: cs. és kir. 16. helyőrségi kórház gyógyszertára, tartalékos gyógyszerészeti járulnok

- Koltai Sándor *1876. 06. 03. Igrice (Zala~), +1915. 01. 31. Bukovicz, Galícia (Bukovynka, Ukr)
Felesége Jóna Rozália, Söjtörön született János fiuk a II. vh. hősi halottja.
Katonai csapattest: m. kir. 20. honvéd gye. Rendfokozat: honvéd, népfelkelő gyalogos

- Mesterházi Sándor /Sándor, Jóna Rozália *1884. 04. 01. Sál (Hegyhátsál), +1915 12 10 Skobelev katonai kórház, Fergana Üzbegisztán (A veszteséglajstromban megjegyzés: "Nicht legal nachgewiesen." Jogilag nem bizonyított. - 1920-ban bíróságilag holttá nyilvánítva.)
Katonai csapattest: 3. Erődtüzérzászlóalj 1. menetszázad - Rendfokozat: tartalékos tüzér

- Sáfrán György *1886. 05. 24. Fehéregyháza (Somogyzsitfa), +1917. 07. 31. orosz front, holttá nyilvánítva 1920-ban.
Felesége Jóna Rozália.

- Szűcs Mátyás /Mátyás, Jóna Zsuzsanna *1878. 10. 25. Hajdúnánás, +1916. 01. 08. Sveti Jovan magaslat körüli csatatér, Dalmácia (ma Montenegro) - temetve: Vranovicitől délkeletre.
Katonai csapattest: m. kir. 3. honv. gye. VII. zlj. Rendfokozat: tizedes

- Tóth Vendel /István, Jóna Anna *1889. 10. 15. Nagybajom, +1915. 03. 12. Jablonki, Berdo-hegy (volt Galícia, ma Lengyelo.)
Katonai csapattest: cs. és kir. 44. gye. 9. tábori szd. Rendfokozat: őrvezető

- ...

 

II. vh.

- Koltai János /Sándor, Jóna Rozália *1910. 04. 05. Söjtör, +1944. 07. 17. Zamoscenicze (?), aknaszilánkok találták el
Katonai csapattest: 36/III. zlj. Rendfokozat: honvéd

- Kun László /István, Jóna Anna *1922. 06. 20. Szemcséd (Iregszemcse), +1944. 07. 10. Kluczow (Lengyelo.) mellkasroncsolódás, temetve: Sloboda Rungurska
Katonai csapattest: 25/II. zlj. Rendfokozat: honvéd

- Pálfy Gyula /József, Jóna Magdolna *1912. 09. 30. Felcsút, 1943. 01. 03. eltűnt, holttá nyilv.: 1952
Szin-Perkupa családfán található.

- Tarczi János /Pál, Jóna Mária *1916. 10. 01. Vönöck, +1945. 04. 02. Kőszeg, bombatalálat (itt is van eltemetve, lakott: Devecser)
Katonai csapattest: ??   Rendfokozat: csendőr őrmester