Hiba

Múltunk sem örökkévaló: elvész az emlékezetben, ha nem adjuk tovább a jövőnek.


Jóna családok a Kárpát-medencében

20 év munkájának váltakozó lendülettel összegyűjtött adatai rendszerezve


Talán ha még most is szülővárosomban élnék, fel sem merült volna a rokoni kapcsolatok keresése, hiszen ott lennék közöttük. Az élet azonban úgy hozta, hogy távolabb eresztettem gyökeret és utódaim már csak rokonlátogatások alkalmával találkoznak a szűkebben vett szülőfölddel. A világ régóta abba az irányba halad, amikor a családok egyre inkább szétszóródnak, a távolságok egyre inkább áthidalhatók.
A családfák felállításának célja napjainkban nem az előkelő ősök kimutatása, nem az örökség vagy az adómentesség jogosságának bizonyítása, hanem az, hogy az egymástól távol került vérvonalak összetartozása követhető legyen.
Nem vagyok tanult családfakutató. Saját leszármazási fámat állítottam fel, de aztán sokkal több lett belőle:
a Jóna családnevet viselők családtörténeti adattára.
Az oldalak tartalma a jelenleg általam ismert információkra épül, újabbak akár át is alakíthatják azokat.

Célom a honlappal, hogy 
- a tudomásomra jutott információkat összefoglaljam és megosszam másokkal,
- azok is megtaláljanak és segítsenek, akiket nem értem el határon innen és túl, és
- átadhassák az akár jelentéktelennek tűnő információikat is (pl. honnan és mikor költözött oda a család, ahol most lakik; múltbéli emlékek, fotók...), melyek fontos láncszemek is lehetnek a tájegységek kapcsolódásánál vagy a családi ágak összeillesztéséhez.

Ha úgy érzi van köze a családhoz, azzal tud segíteni, ha megírja nekem információit.
Minden apró mozaik egy építőelem a nagy egészhez. Elküldheti nekem saját rokoni leírását a jelenkor és az elődök adataival:
/születések-házasságok-halálozások adatai (név, dátum, hely) és ki mikor-merre származott el/.
Igyekszem beilleszteni meglévő családfákba, megtalálni az így segítő helyét a nagy Jónaságban.
Aki maga is kutat (mondjuk pl. leányági, már nem Jóna családnévvel élő, de onnan leszármazó családot), segítek a továbblépésekben.

Szívesen fogadok bármit, ami színesítheti a családi honlapot:
anekdótákat, érdekes történeteket pl. háborúról, kivándorlásról, nagyszülő-dédszülő mesterségéről... legyen az vidám vagy szomorú.
Ajánljon személyeket a Jóna lexikonba, küldjön régi fotókat (beszkennelve, de kaptam már levélben is -
igény esetén lemásolom és visszaküldöm).
Adja meg olyan ember e-mailcímét, telefonszámát, aki sokat tud mesélni a Jóna családokról, ha felhívom.

Az Önök adatai is segíthetnek teljesebbé tenni a családok eredetét, elterjedését.

Ki kell kérdezni az idősebbeket, legfőképp a legidősebb családtagokat. 
Ha eltávoznak közülünk, magukkal viszik ismereteiket, ahonnan nem kaphatjuk vissza!
Adatgyűjtésre, beszélgetésre jó alkalmak a családi együttlétek, a régi fotók és iratok átnézésével.

Segítsük egymást!
Névrokoni, rokoni üdvözlettel: Jóna Sándor (Szin-Hajdúnánás-Budapest)

E-levél: jona(kukac)jonafamily(pont)eu
Postacím: 1041 Budapest, Bárdos Artúr u. 8.