Hiba

400 éves nemesi címer 1619 - 2019

1619 - 2019  -  címer rekonstrukciója a 400 éves évfordulóra

II. Ferdinánd 1619. július 1-én Bécsben keltezett armálist adományozott Jóna István nejével Erzsébettel és vér szerinti testvére János, aki szintén Jóna, valamint örököseik és mindkét nembeli összes utódaik számára.
A nemességhez címer is kaptak. Az eredeti kutyabőr azonban viszonylag hamar eltűnt az utókor szeme elől (lásd alul), így ezidáig nem került bele a címer a számos összeírás egyikébe se. A nemesség akkor vált "jogerőssé", amikor azt az érintett vármegye kihirdette és az adományozottakat bejegyezték a nemesek listájára. Ez 1619. augusztus 3-án Torna városában meg is történt. Ez alkalomból írásos másolatot készítettek a címeres levélről, a képek és a díszítések mellőzésével. Ez utóbbi és a Királyi Kancellária feljegyzései igazolják az elveszett címeres levél meglétét.
A (Szin~)Petriben lakos, de Szinbe átköltözött, fent említett Jóna család nemessége 2019. július 1-én kerek 400 éves. Hosszas kutatómunka és rengeteg egyeztetés eredményeként ezen kerek évfordulóra elkészült a családi címer rekonstrukciója és annak művészi megfestése.

az 1619-es címeradomány 2019-es rekonstrukciója


A jelkép leírása a vármegyei átiratban:

... et indubitatae nobilitatis signum haec arma seu nobilitatis insignia scutum,
videlicet militare erectum coelestini coloris, cujus fundum coeruleus [1] campus occupat, ex quo lamina flavi coloris in modum poramidis exsurgit, agnusque niger ad dextram scuti partem, conversus esse cernitur, in superioribus autem scuti angulis, hinc [2] sol aureus, illinc autem luna itidem aurea, rutilantibus. Scuto incumbentem galeam militarem apertum regio diademate inter duas cristas strutionis, quibus una nigra, altera caerulea sol aureus, ac luna itidem aurea fulgere conspicitur proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemnisciis hinc aureis [3] et caeruleis, illinc autem flavis et nigris in scuti extremitates mixtim dependentibus, scutumque ipsumque decenter exornantibus 
quem admodum haec omnia in principio seu capite praesentium literarum nostrarum pictoris manu et artificio propriis ac genuinis suis coloribus clarius depicta et dilucidius ob oculos intuentium posita esse conspiciuntur.

... és a kétségtelen nemesség jeleként ezen címert avagy nemességet jelképező pajzsot adományozzuk,
tudniillik álló égszínkék katonai pajzs, alapját kék zöld [1] mező foglalja el, amiből arany felület emelkedik ki piramisszerűen, és egy fekete bárány látható a pajzs jobb oldala felé fordulva. A pajzs felső sarkaiban pedig erről [2] aranyszínű nap, amarról pedig szintúgy arany hold fénylik. A pajzs tetején nyitott, királyi koronával díszített tornasisak fölött két strucctoll között, amelyek egyike fekete, a másik kék, aranyszínűen ragyogó nap és hold látható. A sisak tetejéből vagy csúcsából pedig sisaktakarók avagy foszlányok omlanak alá, erről arany-kék, amarról pedig arany [3]-fekete színekben vegyesen a pajzs két oldalán, és kecsesen díszítik magát a pajzsot
amint mindezek levelünk elején a festő keze és művészete által saját valódi színeikkel egyértelműen és világosan megfestve láthatók az olvasó számára.

 

Meg kell említenem legfőbb segítőimet.
Heraldikai konzulensek:
♦ Avar Anton főlevéltáros - Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya, MNL Bécsi kapu tér
♦ Zsigray Zsolt címervésnök, heraldikus - www.zsigrayzsolt.hu/rolunk.html
Latin fordítás:
♦ Babcsányi Judit - Historia Fordítás, MACSE vezetőségi tag (macse.hu) - https://historiaforditas.hu
FB-on: https://www.facebook.com/HistoriaForditas
Címer megfestője:
♦ Benedek Noémi grafikus, festő és textil művész - http://karpitmuveszek.hu/work/benedek-noemi/

A szétnyitott, fűzött pergamen ("Pargameno patenter consutas") egyelőre nem került elő. 1726-ban tanúk említik:
"ezelőtt circiter 45 esztendő tájban Bécs alól a lengyel király maga hadaival ezen nemes vármegyén által takarodván (1683 őszén) a komjáti templomot fel verték, melyben ládában lévén az emlitett Jóna familia armálisa, mellette lévő nemes vármegye testimonialissával (bizonyságlevelével), azon alkalmatossággal az lengyelek le szakitván róla az pecsétet, el hajitották."
A családi jelkép a címerösszeírásokban nem szerepel.

Ezirányú munkáimat és a Jóna családokkal kapcsolatos kutatásaimat anyagilag támogatók névsora:
- Jóna János Imre és családja Debrecen
- Jóna Bálint Máramarossziget
- Jóna Tamás Debrecen
- Jóna Sándor Hajdúnánás, Hunyadi u.
- ...
Hálásan köszönöm!

 

[1] a pajzs alsó kék mezeje minden bizonnyal hibás másolás, mivel kék alapon nem lehet kék mező - még ha más szót is használ a kék színre, a klasszikus heraldikában pedig nincsenek színárnyalatok (coelestinus - égkék, coe-/caeruleus - tengerkék)
[2] hinc - illinc = erről - amarról > jobb - bal
[3] az arany is két különböző árnyalattal van leírva (aureus - arany, flavus - aranysárga) pl. a sisaktakaró foszlányok két oldalánál.