Hiba

Himod - Győr

Vannak arra utaló adatok, hogy ezen családok és a vasi-kemeneshátiak összekapcsolhatók a zalaiakkal kb. 150-200 évvel ezelőtti időkben.

A himodi juhász, Jóna Mihály (1802-ben született Pápoc településen) lehetett közeli rokona a fafaragásairól ismert répcelaki pásztor Józsefnek (1805-1891), akinek nem lettek utódai. Mihály leágazásai részben ezen területtől délebbre Hosszúpereszteg-Bérbaltavár környékére és több szálon Győrbe futnak.
A pásztor életmóddal együtt járt a vándorlás. Az eközben köttetett házasságok révén sokszor már nem is tértek vissza a származási helyükre, így nagyobb kiterjedésben, sok kisebb településen kell utódaikat keresni. Az apróbb falvas területek nem álltak még kellőképpen össze.
A győri vonalak, köszönhetően szíves segítő szándékuknak, nagyon szépen követhetők.
A kezdeti adatokat Jóna Laci (Iván fia a Mihály-ágon, RadixFórumon jonal) szolgáltatta: Kalotainé Erzsi néni és Szieberné Márta, valamint Szíjjártóné Márta (Gyula bácsi lánya) adataiból. Ezeket aztán a családok segítségével tettük teljessé.


Az alábbi képet majd frissíteni fogom, mert János (f-e Nafradi Terézia ) valószínűleg a fafaragó József testvére inkább. Sok új adat van, melyek ezen ábrán még nincsenek rajta vagy pontosításra szorulnak. A bekeretezett házasságok lejjebb tovább elemezhetők. A részletesebb adatokat nem teszem közzé, a kevésbé lényegesek elhagyásával és a legfiatalabb generációk összegzett feltüntetésével pedig próbáltam áttekinthetőbbé tenni a táblázatokat.

Győr kezdet

Mátyás gyermekeinek többsége egyelőre csak házasságuk szintjéig ismeretes, de vannak információk, melyeken el lehet indulni. 
- Vendelre és Juliannára (Szalay Józsefné) az újpesti temetőben bukkantam rá. Ma élő leszármazottaikat még nem találtam meg.
- Rozália (Káldy Gyuláné) utódai irodalmárok és építészek. Adatpontosítások szükségesek.
- Ilonának (Bíró Jánosné) hét gyemeke ismert, de a folytatás sok ponton hiányos.

 

Ifjabb Mihály fia János került Győrbe:

Győr - Mihály

 

Mátyásnak János fia szintén Győrbe került (miként Mihály fia János). Ezen az ágon sok leszármazott él, legfőképp Mátyás unokájának, Istvánnak köszönhetően. Őket két részletben tudom csak megjeleníteni. A másodikon található a legendás Gyula bácsi (felesége Eszterle Teréz) honvéd őrnagy, aki végzett családkutatást. Az ő eredményei is hozzájárultak a fa terebélyességéhez.

Győr - Mátyás1


Győr - Mátyás2

 

Mátyásnak Sándor fia az I. Világháborúban esett el. Két gyermeke született, de özvegy anyjuk révén féltestvérek is születtek. Itt találjuk Jánost a festőművészt, aki Vecsésen élt és alkotott.

Győr - Matyas3